วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

          ให้คุณธรรม         ความดี        สู่ชีวิต            เพื่อยกจิต       ดวงใจ        ใสสว่าง

เพื่อละชั่วุ       ทำดี        มีหนทาง                  เข้าสู่กลาง           กายใน         ไปนิพพานต์

           ยศและลาภ        หาบไป          ไม่ได้แน่                  มีเพียงแต่           ต้นทุน     บุญกุศล

ทรัพย์สมบัติ           ทิ้งไว้            ให้ปวงชน               แม้ร่างตน          เขาก็เอา         ไปเผาไฟ

           เมื่อเจ้ามา         มีอะไร          มาด้วยเจ้า            จะคอยเฝ้า             แต่สุข         สนุกไฉน

ก็เจ้ามา      มือเปล่า          จะเอาอะไร            ก็ต้องไป           มือเปล่า         เหมือนเจ้ามา   

                               แรกเกิดมา       มือกำ         ร่ำร้องไห้         หวังจะได้     ดวงแก้ว     ที่แววฟ้า

จะได้พึ่ง        ดวงสว่าง          กลางกายา          นำดวงตา         กลางใจ          ให้เห็นธรรม

           ดวงแก้วหนึ่ง           พึงรู้          เป็นครูพระ           ดวงแก้วสอง         ธรรมะ       นะงามขำ

ดวงแก้วสาม         พระสงฆ์           จงจดจำ            พระรัตนตรัยนำ          เราพุ่ง         มุ่งนิพพานต์

          เมื่อชีวิต       บั้นปลาย        มลายสิ้น          ทิ้งทรัพย์สิน         เอาไว้         ให้ลูกหลาน

บุญและกรรม          ติดตามไป          ยามวายปราณ          ที่สำคัญ        แน่แน่          นอนแบมือ
                                                              
                                                  เพ็ชร...............แดง      ดาษดา

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จุดเริ่ม

จุดกำเนิดของสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีพระมาชวนให้กระผมตั้งสถานีวิทยุ เพื่อรองรับบุตรชายของกระผมที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 เพราะว่าสถานีวิทยุแห่งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุตรชายกระผม ในการทำงาน ในพระพุทธศาสนาต่อไำปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันนี้ บุตรชายของกระผมก็ได้เริ่มต้นการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแล้ว อยู่ณ.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี